Generator UFI

Użyj do generowania

Kod numeryczny składu może być dowolną liczbą od 0 do około 268 mln. Na przykład można użyć istniejącego systemu numeracji firmy, kodów receptur lub części kodu EAN.

Obowiązek zgłoszenia i kody UFI

Wraz z powstaniem załącznika VIII i aktualizacją rozporządzenia CLP utworzono nowy element etykietowania (kod UFI) oraz ogólnoeuropejski portal PCN łączący wszystkie kraje w ramach jednego systemu zgłoszeń. Obowiązek zgłoszenia dotyczy mieszanin o niebezpiecznych właściwościach, które wpływają na zdrowie ludzi lub mają niebezpieczne właściwości fizykochemiczne.

Co to jest UFI i do czego służy?
UFI, czyli niepowtarzalny identyfikator składu, to unikalny kod, który jest wymagany podczas zgłaszania niebezpiecznych mieszanin do portalu PCN i jest również obowiązkową częścią etykiety. UFI składa się z 16 znaków i ma jednolity prefiks UFI (np. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Do jego utworzenia potrzebny jest numer NIP firmy oraz tzw. kod numeryczny składu. Więcej informacji na temat UFI znajdziesz na stronie generatora internetowego.
Co to jest PCN i jakie mieszaniny należy zgłaszać?
PCN to portal utworzony przez Unię Europejską, zarządzany przez agencję ECHA. Jest on przeznaczony do przekazywania informacji na temat niebezpiecznych mieszanin chemicznych. Zgłaszane są mieszaniny stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub zagrożenie fizyczne. Częścią zgłoszenia jest między innymi kod UFI, który jest również obowiązkowym elementem etykiety. Informacje są przesyłane w specjalnym formacie I6Z.
Co jest potrzebne do utworzenia kodu UFI?
Do utworzenia UFI wymagany jest numer NIP firmy oraz tzw. numeryczny kod składu. Numeryczny kod składu może być dowolną liczbą. Konieczne jest jedynie wybranie zrównoważonej formy numeracji produktu, aby dwa produkty o różnym składzie nie zawierały tego samego UFI. Przy wyborze numerycznego kodu składu jest możliwość wykorzystania np. wewnętrznego systemu numeracji produktów.
Jak wygląda UFI i gdzie jest podane?
Identyfikator UFI jest obowiązkową częścią etykiety i musi być czytelny i nieusuwalny. Skrót „UFI” jest jednolity, niezmienny we wszystkich językach Unii Europejskiej i poprzedza sam kod, który zawsze składa się z 16 znaków. Kod jest następnie podawany w formacie UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia?
Podstawowy obowiązek spoczywa na importerach, którzy nabywają produkt spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wprowadzają go na rynek UE, oraz na dalszych użytkownikach, którzy tworzą własne mieszaniny lub ingerują w opakowanie danego produktu. Ponadto obowiązek ten może również dotyczyć dystrybutorów. Krok ten musi być zapewniony w przypadkach, gdy importer lub dalszy użytkownik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia.
Jakie informacje są wymagane w zgłoszeniu?
W zgłoszeniu nastąpiło rozszerzenie zakresu obowiązkowych informacji w porównaniu z pierwotnymi wymogami. Na przykład wymagany jest kod UFI, 70% składu produktu, rodzaj i rozmiar opakowania, kategoria produktu zgodnie z Europejskim Systemem Klasyfikacji Produktów (tzw. EuPCS), informacje o niebezpieczeństwie produktu, elementy oznakowania, informacje toksykologiczne i informacje o właściwościach fizykochemicznych.
Od kiedy obowiązuje obowiązek zgłoszenia?
Data zgłoszenia różni się w zależności od zastosowania produktu. W przypadku zastosowań konsumenckich i profesjonalnych obowiązek zgłoszenia ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. W przypadku mieszanin do użytku przemysłowego obowiązuje data 1 stycznia 2024 r. W przypadku produktów, które zostały wcześniej zgłoszone zgodnie z przepisami krajowymi i nie uległy zmianie w składzie lub klasyfikacji, pierwotne zgłoszenia pozostają ważne do końca 2024 roku. Od 1 stycznia 2025 r. wszystkie niebezpieczne mieszaniny znajdujące się na rynku muszą być zgłaszane zgodnie z wymogami określonymi w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.
Komu przekazywane są informacje?
Zgłaszający przekazuje informacje wszystkim państwom członkowskim, w których mieszanina jest wprowadzana na rynek. Informacje te są następnie udostępniane ośrodkom toksykologicznym i pracownikom zajmującym się reagowaniem w sytuacjach zagrożenia zdrowia. Podmioty te są określane przez każde państwo na poziomie krajowym.
Skąd wziąć kod numeryczny składu?
Kod numeryczny składu jest potrzebny wraz z numerem NIP lub kluczem firmy do utworzenia tzw. kodu UFI. Numer ten zależy wyłącznie od decyzji firmy tworzącej UFI i może być dowolną liczbą z zakresu od 0 do około 268 mln. Na przykład można użyć istniejącego systemu numeracji firmy, kodów receptur lub części kodu EAN.
Skąd wziąć klucz firmowy?
Jeśli firma nie posiada numeru NIP lub nie chce z niego korzystać, możliwe jest użycie klucza firmy do wygenerowania UFI. Klucz można uzyskać z internetowego generatora UFI i można go użyć wielokrotnie, dlatego zalecamy jego zapisanie.

Jak spełnić obowiązki wynikające z załącznika VIII?

System numeracji

Ustanowienie zrównoważonego systemu numeracji w ramach produktów, tak aby każda mieszanina miała unikalny numer, którego można użyć do utworzenia kodu UFI. Możesz użyć np. numerów katalogowych lub wewnętrznej numeracji produktów.

1.

Kod UFI

Po ustaleniu systemu numeracji przypisz kod UFI do każdego produktu. Do jego wygenerowania można użyć oprogramowania SBLCore lub generatora internetowego.

2.

Rejestracja konta

Wejdź na stronę ECHA i jeśli nie masz jeszcze danych logowania, zarejestruj swoją firmę. Aby wysyłać zgłoszenie, należy zawnioskować o przyznanie Legal Entity UUID.

3.

Wysyłanie zgłoszenia

Po rejestracji należy utworzyć plik zgłoszenia i przesłać go do portalu PCN. W tym celu możesz również użyć oprogramowania SBLCore, w którym wygenerujesz potrzebne dokumenty, a następnie połączysz je z portalem w celu złożenia wniosku.

4.

ECHA
Kody UFI

Z wykorzystaniem naszego oprogramowania SBLCore

Aby uprościć pracę w ramach tych nowo nabytych obowiązków, oprogramowanie SBLCore potrafi wygenerować wymagany kod UFI po wprowadzeniu niezbędnych informacji (numeru NIP firmy i kodu składu). Aby zapewnić unikalność kodu i uniknąć powtórzenia z kodami innych firm, używany jest numer NIP firmy.

Ponadto za pomocą oprogramowania na podstawie danych zawartych w karcie charakterystyki można utworzyć format PCN do zgłoszenia w nowym portalu agencji ECHA. Oprogramowanie zawiera wbudowaną funkcję sprawdzania obowiązkowych informacji wymaganych przez portal PCN. Za pomocą walidacji użytkownik jest ostrzegany o wszelkich błędach lub brakujących informacjach potrzebnych do pomyślnego zgłoszenia mieszaniny do portalu PCN.

Firmy nie muszą martwić się o dekodowanie informacji o składzie zgłoszonych mieszanin, informacje te są przekazywane wyłącznie do ośrodków toksykologicznych w celu zapewnienia pomocy w nagłych wypadkach.

Funkcje oprogramowania

Dla kodów UFI i raportów PCN

Szukasz kogoś, kto uporządkuje dla Ciebie karty charakterystyki?

Skorzystaj z naszego oprogramowania lub usług związanych z tworzeniem kart charakterystyki

Zapewniamy profesjonalne opracowywanie kart charakterystyki oraz inne czynności związane z ich tworzeniem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Usługa i oprogramowanie są dostępne w 27 językach dla 36 krajów, głównie z UE. Obowiązki wynikające z legislacji chemicznej wykonamy całkowicie za Ciebie.

Klienci, którzy już korzystali z naszych usług

Dołącz do ponad 750 firm, które w pełni skorzystały już z naszych produktów lub usług.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Oferujemy rozwiązania w zakresie tworzenia i zarządzania kartami charakterystyki. Zajmujemy się ogólną administracją związaną z tworzeniem, klasyfikacją i archiwizacją kart charakterystyki. Oprogramowanie SBLCore jest przeznaczone dla wszystkich producentów, importerów, dystrybutorów i innych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych.

Potrzebujesz porady?

Pozostań w kontakcie

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Czechy

REGON: 04278968
NIP: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +48 882 595 564 (PL)

E-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Korzystamy z plików cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie, aby zrozumieć zachowanie odwiedzających, dzięki czemu możemy oferować im treści zgodne z ich preferencjami.

Więcej informacji o plikach cookie ×
Funkcjonalne pliki cookie
Ta strona wykorzystuje niezbędne pliki cookies, które są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Zapewni prawidłowe wyświetlenie strony, umożliwi składanie formularzy i podobne niezbędne funkcje. Tych technicznych plików cookie nie można wyłączyć.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
sblcore_cc pl.generator-ufi.com 1 rok Przechowuje zgodę użytkownika na używanie plików cookies. SBLCore s.r.o.
Fly pl.generator-ufi.com Sesje Przechowuje informacje o sesji użytkownika. SBLCore s.r.o.
Analityczne pliki cookie
Używamy analitycznych plików cookie w celu oceny wydajności naszej witryny internetowej. Wykorzystujemy te pliki cookies do śledzenia liczby odwiedzin, źródeł ruchu i zachowań użytkowników na naszej stronie – np. dowiadujemy się, jakich informacji szukają i które informacje są dla nich najważniejsze. Informacje te pomagają nam optymalizować witrynę i ulepszać nasze usługi.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_ga pl.generator-ufi.com 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_0FGL9THVGW pl.generator-ufi.com 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ pl.generator-ufi.com 2 lata ID używane do identyfikacji użytkowników. Google
Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie służą do wyświetlania odpowiednich reklam w oparciu o Twoje preferencje. Te spersonalizowane treści, z których korzystają nasi partnerzy, mogą pojawiać się na różnych stronach internetowych. Jeśli nie wybierzesz tych plików cookie, liczba reklam nie ulegnie zmianie, ale nie będą one już dostosowane do Twoich zainteresowań.
Cookie Domena Ważność Opis Edytor
_gcl_au pl.generator-ufi.com 3 miesiące Używa Google AdSense do eksperymentowania ze skutecznością reklam na stronach internetowych korzystających z ich usług. Google